UHØRT FOKUS: Politisk islam UDGIVELSE: Det Badende Menneske Objekthistorier Internetarkivet

Humanisme

Philipp Melanchthon: Reformationens humanist

af

FOKUS: Reformationen havde ikke været den samme uden Phillipp Melanchthon. Den humanistisk-uddannede teolog og moralfilosof stod ved sine humanistiske kundskaber og identitet, samtidig med at han gjorde Luthers centrale teologiske indsigter til sine egne. Dermed satte han sit præg på den protestantiske reformation i sin samtid og for de efterfølgende generationer.

Philipp Melanchthon

Mennesket som historieskabende væsen – socialisme og humanisme

af

Socialismen blev til i en dobbelt konfrontation med den gamle orden og den nye kapitalisme. Esben Bøgh Sørensen undersøger her, hvordan humanismens forestilling om mennesket som et selv- og historieskabende væsen spillede en vigtig rolle i denne proces.

Marx1867

Ånden og maskinen – Skakcomputere, stormestre og ny humanismekritik

af

Maskinen produceres som ensartet mytos i populærkulturen, og den kædes almindeligvis sammen med karaktertræk som megalomani, amoral og ambitioner, der er så belejligt abstrakte eller komplekse, at de ligger hinsides grænserne for menneskelig erkendelse.

Gerri Kasparov vs. Deep Blue