UDGIVELSE: Baggrunds Kabinet FOKUS: Iran udefra FOKUS: Historien til forhandling Internetarkivet

Lucy Parsons

Majdags ufuldendte, sande, autentiske og vidunderlige historie

af

1. maj samles lønmodtagere verden over i kampen for ordentlige arbejdsforhold og retfærdig løn. Derfor bringer vi Peter Linebaughs artikel om Majdag.

The Haymarket Riot, 1886