Badets kulturhistorie

På sporet af fortidens rituelle renselse på Madagaskar (2)

DET BADENDE MENNESKE: Læs anden del af his­to­rien om, hvor­dan Anders Norge Lau­rid­sen gen­nem frag­men­tariske ind­b­lik i renselsesprak­siss­er under feltar­be­jde i 2016 på Mada­gaskar førtes på sporet af for­dums vældige renselses­ritualer i lan­dets indre.

På sporet af fortidens rituelle renselse på Madagaskar (1)

DET BADENDE MENNESKE: Dette er his­to­rien om, hvor­dan Anders Norge Lau­rid­sen gen­nem frag­men­tariske ind­b­lik i renselsesprak­siss­er under feltar­be­jde i 2016 på Mada­gaskar førtes på sporet af for­dums vældige renselses­ritualer i lan­dets indre.

Håndsæben

OBJEKT: “Sæbe har været brugt af men­nesker i flere tusinde år, men har ‒ snarere end som et mid­del til krop­slig ren­hold­else ‒ været anvendt til en lang række andre for­mål”. Læs Tanne Schloss­er Søn­dertofts fortælling om håndsæben.

Det Badende Menneske

Det Badende Men­neske For mange er badet en naturlig, daglig ruti­ne, der oftest foregår alene i bruse­­ka- binen inde på bade­værelset. Men bad­nin­gen er også et religiøst rit­u­al, et socialt sam­lingspunkt, en kilde til lit­terær og kun­st­ner­isk inspi­ra­tion, et poli­tisk red­skab og en sanselig oplevelse – det sep­a­rate bade­værelse og den pri­vate bruseruti­ne er, historisk …

Det Badende Men­neske Læs videre »

Doré

En dråbe vands rensende dyder – Bysamfundet, slummens (u)moral og den beskidte arbejderkrop

De engelske, indus­tri­alis­erede byers arbe­jderk­varter­er var beskidte. Én af løs­ningerne var badets rensende vand. Det rensede nem­lig ikke bare skidtet væk fra arbe­jderens krop. For ini­tia­tiv­tagerne til opførelsen af badeanstal­ter var det et vigtigt ele­ment i en moral­sk opløft­ning af den anden ver­den, som dele af arbe­jderk­lassen lev­ede i.

Caracallas termer

På Museo Arche­o­logi­co Nazionale di Napoli find­er man under navnet “Far­nese-sam­lin­gen” en række skulp­tur­er, der blev fun­det ved en udgravn­ing af Cara­callas ter­mer i Rom. Men når skulp­tur­er fly­ttes fra et bad til et muse­um, føl­ger den oprindelige kon­tekst ikke med.

Kunsten at svømme

Den franske for­fat­ter, viden­sk­ab­s­mand, opfind­er, kar­tograf og diplo­mat, Melchisédech Thévenot, udgav i 1696 en bog med titlen ‘Kun­sten at svømme’. Bogen var et af de første værk­er om det at svømme og blev ivrigt læst i det 18. århundrede.

Scroll til toppen