Sverker Sörlin Historiens vilkår i en brydningstid

Historiens vilkår i en brydningstid

His­to­riens vilkår i en bryd­ningstid Læs Bag­grunds forord til Sverk­er Sör­lins man­i­fest: His­to­riens vilkår i en bryd­ningstid Vore liv leves i en ver­den i hidtil uset foran­dring. Som his­torikere er vi idéelt udrust­ede til at bear­be­jde og formi­dle foran­dringernes for­mi­da­ble kon­sekvenser. Men kun hvis vi er vil­lige til at se fagets poten­tiale; til at behandle …

His­to­riens vilkår i en bryd­ningstid Læs videre »