Prostitution

“En dårlig barndom og nemme penge”– narrativer om sexsalg, identitet og nødvendighed

FOKUS: Er sexar­be­jde et rigtigt arbe­jde? Jeanett Bjøn­ness har snakket med sexsæl­gere om iden­titet og nar­ra­tiv­er. Sexsalg er for dem en aktiv han­dling, en måde at tage ans­var på og opnå selvstændighed. Disse kvin­der er ikke pros­tituerede. Deres sexsalg er ikke fast arbe­jde. Ej heller udgør det hele deres identitet.