FORUDBESTILLING: Klimaets idéhistorie

DKK200,00 Inkl. moms

Klima er ikke bare summen af vejr. Det er også blevet et symptom og tidsbillede på vor tid. Klima er blevet et af de væsentligste sprog, hvor inden for vi samtaler om og med os selv om, hvem vi er, og hvem vi gerne vil være. Der produceres i dag idéer om klimaet som aldrig før.

Gennem 17 kapitler undersøger vi i denne bog, hvordan man har tænkt klima, dette på en og samme tid konkrete og synlige forhold som vejr (regn, blæst, temperatur …) og diffuse forhold som klima (det generelle vejrforhold over længere tid).

Kategori: Tags: , , ,

De men­neskesk­abte kli­maforan­dringer er men­neske­he­dens største kollek­tive udfor­dring nogensinde. I løbet af forholdsvis kort tid his­torisk set er vi beg­y­n­dt at se og mærke kon­sekvenserne af 200 års inten­siv afbrænd­ing af fos­sile brænd­stof­fer, og vi har i løbet af de sid­ste årti­er set en tem­a­tis­er­ing af kli­maforan­dringer på tværs af poli­tiske, økonomiske, kul­turelle og viden­sk­a­belige områder; fra diplo­ma­tisk stor­poli­tik til under­vis­nings­plan­er; fra lov­givn­ing og byplan­lægn­ing til kun­st­pro­jek­ter og filosofiske afhan­dlinger; fra økonomiske beslut­ninger til veg­e­tar-diskus­sion­er i familierne.

Kli­ma er blevet en meget konkret sam­tale om, hvad vi gør for at afværge katas­tro­fen og en metadiskus­sion om, hvem vi er som art, sam­fund og individer.

Bogen er redi­geret af Jakob Bek-Thom­sen og Mikkel Tho­rup og inde­hold­er bidrag fra Casper Ander­sen, Jakob Bek-Thom­sen, Lau­ra Bryhl, Johan Brun Mendes Ced­er­feldt, Oliv­er Bugge Hunt, Chris­t­ian Olaf Chris­tiansen, Sara Elna Wellßow Delling, Louise Fabi­an, Lud­vig Gold­schmidt, Anders Lund Hansen, Matthias Hey­mann, Morten Hau­gaard Jeppe­sen, Math­ias Hein Jessen, Rith­ma Kreie Engel­breth Larsen, Johannes Lund­berg, Mar­cus Nan­dal, Kristi­na Jung­dal Nielsen og Mikkel Thorup

Du kunne også være interesseret i...

Scroll til toppen