Call for papers til bogudgivelse: Sportens idéhistorie

Call for papers til bogudgivelse: Sportens idéhistorie

Illustration: Sócrates. Licens: little shiva, flickr

De største sportsbegivenheder bliver fulgt af tusindvis på stadion, millionvis på tv, og der findes næppe de magtmennesker, der ikke kunne finde på at slå politisk plat på dem. Sporten engagerer, skaber, løfter, opildner, udnytter, udbytter, manipulerer og mere til. Den gør det hele, og den er over det hele. Alligevel er fænomenet stærkt marginaliseret i den humanistiske universitetstradition, hvor det kun i begrænset omfang er blevet taget alvorligt som seriøst tankemateriale.

Dette CfP tager udgangspunkt i en frustration og undren over dette forhold og opfordrer til at tænke over, hvordan der kan arbejdes idéhistorisk med sporten. Bidragene kan – men skal ikke – behandle sportens forhold til politik, religion, æstetik, mytologi, filosofi, moral, psykologi, erindring, tid, videnskab, sociologi, teknologi, køn, race, kunst, akademia etc.

Det er afgørende, at dit kapitel, foruden at have et klart og afgrænset fokus, forholder sig til hvad sportens idéhistorie er, kan være, skal blive og hvorledes det du gør, og den måde du gør det på er klart idéhistorisk.

Kapitlet skal skrives i et tilgængeligt og flydende sprog uden alt for mange fremmedord og indforstået akademisering. Det er (især) gymnasiestudenten, højskolekursisten, Folkeuniversitets-gæsten, gymnasielæreren og avislæseren, der er bogens målgruppe, og ikke (kun) andre akademikere.

Bogen udgives på Forlaget Baggrund og redigeres af Oscar Rothstein og Frederik Forrai Ørskov. Forslag til bidrag sendes til frederik@baggrund.com senest 10/1 2021 og deadline for færdige kapitler (maks 5000 ord) er 1/3 2021.

Scroll to Top