Antikkens fortællinger

ANTIKKENS
FORTÆLLINGER
– I 2021

BAGGRUND &
Golden Days

Med online­u­ni­ver­set Antikkens fortællinger gen­overve­jer og nuancer­er vi samti­dens syn på Antikken. Online­u­ni­ver­set udgives i samar­be­jde med fes­ti­valen Gold­en Days, der i år sæt­ter fokus på Antikken.

FORORD: Antikkens fortællinger – i 2021

“Når kameraet i Gladiator panorerer over Rom, er det ikke datidens Rom, men snarere dét Rom, som holdet bag filmen forestillede sig: et marmorhvidt, civiliseret magtcentrum fyldt med søjler, imposante bygninger og en umættelig elite.”


Antikkens spøgelse

Den Kon­gelige Afstøb­n­ingssam­ling i Køben­havn står med sine ide­alis­erede, hvide, nøgne gip­skroppe som sym­bol på en af kar­di­naldy­derne i den vestlige kul­tur: selvreg­u­ler­ing. Inspek­tør for Afstøb­n­ingssam­ling, Hen­rik Holm, fortæller om sam­lin­gen og sit forhold til stedet. 
LÆS MERE

Inspektør for Den Kongelige Afstøbningssamling
Henrik Holm:

Antikkens spøgelse

Antikkens spøgelse

Den Kon­gelige Afstøb­n­ingssam­ling i Køben­havn står med sine ide­alis­erede, hvide, nøgne gip­skroppe som sym­bol på en af kar­di­naldy­derne i den vestlige kul­tur: selvreg­u­ler­ing. Inspek­tør for Afstøb­n­ingssam­ling, Hen­rik Holm, fortæller om sam­lin­gen og sit forhold til stedet. 
LÆS MERE“Som tilskuerbegivenhed var sporten med til at markere, at der var forskel på folk (…)”

Thomas Heine Nielsen:
Inklusion og eksklusion i klassisk græsk sport

Det andet køn i Iliaden og Odysseen

Hvor­dan forhold­er to mytol­o­giske kvin­dekarak­ter­er sig til de sociale kon­struk­tion­er, der knyttes til kvin­dekøn­net i samti­den — når de tilmed ikke er hov­e­drollein­de­ha­vere? Cand.mag. Sheila Aake­son under­søger Andro­mache og Penelopes funk­tion som ‘det andet’ køn i den episke fortælling. 
Læs mere

“Men linket mellem ideen om antikkens hvide marmor-skulpturer og racistiske dagsordener er et parløb, der trækker spor tilbage i tiden, og som er vigtig at holde sig for øje i den todelte udforskning af antikkens oprindelige bemaling og ideen om den hvide antik.”

Amalie Skovmøller:
Ideen om den marmorhvide antik

Kalenderen

Uanset hvilken kalen­der, du benyt­ter til kaf­feaf­taler, børnepas­ning og fød­sels­dage, så har mesopotamiere, jøder, grækere og romere bidraget til den kalen­der, vi bruger i dag. Chr. Gorm Tortzen & Tore Leifer beretter om kalen­derens brogede ophav. 
LÆS MERE

Antikkens fortællinger — i 2021

Selvom antikken lever i bed­ste vel­gående omkring os, kan det være svært at få øje på den. Der­for udgiv­er Bag­grund i samar­be­jde med fes­ti­valen Gold­en Days online­u­ni­ver­set “Antikkens fortællinger — i 2021”. 
Læs mere

Med online­u­ni­ver­set Antikkens fortællinger gen­overve­jer og nuancer­er vi samti­dens syn på Antikken. Online­u­ni­ver­set udgives i samar­be­jde med fes­ti­valen Gold­en Days, der i år sæt­ter fokus på Antikken.

FORORD: Antikkens fortællinger – i 2021

Antikkens fortællinger – i 2021 er lavet i samarbejde med Golden Days. Artiklerne er redigeret af Marie Weis og Sigurd Klint. 

Alle rettighederne til teksterne tilhører Baggrund og forfatterne, hvis andet ikke er angivet. 

Kasper Mikael Jacek har lavet grafik og layout af “Antikkens fortællinger – i 2021”. Hvis andet ikke er angivet er billederne brugt under Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0)

Scroll til toppen