Global idéhistorie

Første danske bogudgivelse om global idéhistorie

“Glob­al idéhis­to­rie er studi­et af idéers geografiske troløshed; af de måder, hvor­på tek­ster, idéer, aktør­er og begre­ber cirkulerer på tværs af grænser, tros­ret­ninger, ocean­er og tid­sal­dre. Glob­al idéhis­to­rie er en af de aktuelt mest spæn­dende områder, hvor idéhis­to­rien udvikler nye spørgsmål og tilgange.”

Sådan lyder åbnin­gen på Casper Ander­sen og Mikkel Tho­rups indled­ning til denne første udgivelse dedik­eret til glob­al idéhis­to­rie på dan­sk. Udgivelsen rum­mer foru­den en per­spek­tivrig intro­duk­tion til glob­al idéhis­to­rie 15 bidrag, der spæn­der vidt og bredt i metodiske til­gange og geografiske kontekster.

Med sine 15 bidrag stiller Glob­al idéhis­to­rie skarpt på “idéernes geografiske troløshed”, som det lyder i indled­nin­gen til bogen. De 15 bidrag spæn­der vidt og bredt i emn­er og geografi, fra Den Haitianske Rev­o­lu­tion og glob­al ulighed til kreation­isme og slaveri. Fælles for dem alle er inter­essen for de tek­ster, aktør­er og begre­ber, der igen­nem idéhis­to­rien har cirkuleret fra kon­ti­nent til kontinent.

Scroll til toppen