Fokus: Slaverier

Slaveri er et kraftfuldt begreb, som de fleste forbinder med den transatlantiske slavehandel. Men slaveriet var et kompleks fænomen, som tog mange former. I denne fokusserie vil Baggrund rette perspektivet mod nogle af de mindre kendte aspekter af slaveriets historie.

Når man fortæller om slaveri

Slaveri var et ufrav­igeligt ele­ment i langt størst­ede­len af men­nes­kets his­to­rie, og skal der­for udsættes for akademisk debat. I dette bidrag til slaveris­e­rien beskriv­er his­torik­er Louise Sebro, de formidlingsmæs­sige overve­jelser National­museet gjorde sig ved kura­terin­gen af udstill­in­gen, “Stem­mer fra Kolonierne”. 
LÆS MERE

Var russerne slaver?

FOKUS: Ikke længe efter Den Rus­siske Rev­o­lu­tion skulle russerne opleve en helt anden ufri­hed: Lenins og Stal­ins arbe­jd­sle­jre. Men var der tale om slavele­jre? Erik Kulav­ig ser nærmere på det spørgsmål. 
LÆS MERE
Haiti Revolution Slaves

Retten til at regere sig selv: Revolutionært anti-slaveri i Den Franske og Haitianske Revolution

FOKUS: Spørgsmål om kolo­nial­isme og slaveri fyldte meget lidt i Oplysnin­gen. Først med Den Haitianske Rev­o­lu­tion kom de for alvor på dag­sor­de­nen og en radikal anti­slaveri-posi­tion voksede frem. Denne artikel føl­ger slaveri-debat­ten fra oplysnin­gens arv i Den Franske Rev­o­lu­tion til Haitis og de slaveg­jortes uafhængighed i 1804. 
LÆS MERE

Janitsharkorpset: Fra slavehær til politisk interessegruppe

FOKUS: Et cen­tralt ele­ment i det osman­niske riges ekspan­sion var slave­hæren Jan­it­sharko­rpset. Men hæren var langt fra en ensidig stør­relse og gen­nem sin his­to­rie både styrkede og eroderede den imperi­ets magt. I dag fortæller lek­tor Mogens Pelt om sul­ta­ne­ns elitesoldater. 
LÆS MERE
Scroll til toppen