Fokus: Slaverier

Slaveri er et kraftfuldt begreb, som de fleste forbinder med den transatlantiske slavehandel. Men slaveriet var et kompleks fænomen, som tog mange former. I denne fokusserie vil Baggrund rette perspektivet mod nogle af de mindre kendte aspekter af slaveriets historie.

Var russerne slaver?

FOKUS: Ikke længe efter Den Rus­siske Rev­o­lu­tion skulle russerne opleve en helt anden ufri­hed: Lenins og Stal­ins arbe­jd­sle­jre. Men var der tale om slavele­jre? Erik Kulav­ig ser nærmere på det spørgsmål.
LÆS MERE
Haiti Revolution Slaves

Retten til at regere sig selv: Revolutionært anti-slaveri i Den Franske og Haitianske Revolution

FOKUS: Spørgsmål om kolo­nial­isme og slaveri fyldte meget lidt i Oplysnin­gen. Først med Den Haitianske Rev­o­lu­tion kom de for alvor på dag­sor­de­nen og en radikal anti­slaveri-posi­tion voksede frem. Denne artikel føl­ger slaveri-debat­ten fra oplysnin­gens arv i Den Franske Rev­o­lu­tion til Haitis og de slaveg­jortes uafhængighed i 1804.
LÆS MERE

Janitsharkorpset: Fra slavehær til politisk interessegruppe

FOKUS: Et cen­tralt ele­ment i det osman­niske riges ekspan­sion var slave­hæren Jan­it­sharko­rpset. Men hæren var langt fra en ensidig stør­relse og gen­nem sin his­to­rie både styrkede og eroderede den imperi­ets magt. I dag fortæller lek­tor Mogens Pelt om sul­ta­ne­ns elitesol­dater.
LÆS MERE

Slaveri

FOKUS: Slaveri er et kraft­fuldt begreb, som stadig fig­ur­erer i den offentlige debat. I denne fokusserie vil Bag­grund rette per­spek­tivet mod nogle af de min­dre kendte aspek­ter af slaver­i­et.
LÆS MERE
Scroll til toppen