Fokus: Arven fra Versailles

I anledningen af 100-året for Versailles-traktatens underskrivelse bringer Baggrund en fokusserie, der undersøger nogle af de mange håb og idealer, men også nederlag, knuste drømme og skuffede forventninger, der prægede fredsforhandlingerne og deres efterliv – og som stadig præger vores verden i dag

Thanassis Aghnides og skabelsen af den internationale embedsmand

Den ver­dens­f­jerne, over­bu­reaukratiske inter­na­tionale embeds­mand er en velk­endt og ofte forhadt fig­ur. Men skal vi forstå den glob­ale ver­den­sor­den, må vi have en nuanceret og sam­men­hæn­gende fortælling om, hvornår de inter­na­tionale embedsmænd opstod på den inter­na­tionale scene, og hvor­dan deres rolle udviklede sig i løbet af det tyvende århundrede. 

Viktor Orbán og Trianon-fredens spor i ungarsk historiebrug

Vik­tor Orbán og Tri­anon-fre­dens spor i ungarsk his­to­riebrug Irrendis­tisk mon­u­ment til Storun­garn, Fri­hed­splad­sen i Budapest, 1942. Cred­its: Fortepan.hu / Archiv für Zeit­geschichte ETH Zürich / Agnes Hirschi / Foto: Carl Lutz. Tri­anon – navnet for Ungar­ns fred­saf­tale med sejrs­magterne i Paris 1920 – er et åbent sår i den offentlige ungarske … 
Scroll til toppen