TANKER I LOCKDOWN

EMNE: I logbogen optegner 22 unge forskere fra Det Unge Akademi deres tanker om forskning og dets rolle i samfundet under lockdownperioden i coronakrisen. Forskerne registrerer deres tanker og bevæger sig rundt i grænsefladerne mellem metode, erkendelse, etik og offentlighed, samtidig med, at de dokumenterer den forskningsverden, som de til dagligt lever i.
BIRGITTE BECK PRISTED:

“Tal taler forskellige sprog. Derfor er pandemien også en talkrise, hvor ’mørketal’ ryster den folkevalgtes hånd.”

EKSAKTE OG IKKE-SAGTE TAL I RUSLAND: PANDEMIENS TAL TALER FORSKELLIGE SPROGKaren Vallgårda:
GAMMEL EROTIK OG USYNLIG-GJORT VOLD

Gam­mel erotik og usyn­lig­gjort vold som PDF:

“Vi mennesker spejler os i fortiden og forsøger derigennem at blive klogere på os selv og vores egen samtid. Derfor er det ikke nok, at vi historikere overvejer hensynet til konkrete afdøde individer og deres efterkommere. Vi må også forholde os til, hvad vores bidrag betyder for læserne og for den offentlige samtale, vi deltager i.”


Gammel erotik og usynliggjort vold

For nogle år siden fandt his­torik­er Hans Bonde guld. Han fik fin­grene i en lang og intens bre­vud­vek­sling mellem den gym­nast og for­fat­ter I.P. Müller (1866–1938) og dennes forlovede. Brevvek­slin­gen rum­mer dybt ero­tiske beskriv­elser af afsenderens min­der om tidligere elskovs­møder og deres fan­tasi­er om igen ved næste møde at bringe … 
LÆS MERE

ANDREAS BANDAK:

“Hvis der er noget, som coronapandemien har vist os, så er det, at det at handle i tide er helt centralt.”

URGENCY: OM CHRONOPOLITIK, TIDSSTYRING OG RUMMET FOR EFTERTANKE


22 forskere:
TANKER I LOCKDOWN

Redi­geret af:
CASPER ANDERSEN, LISELOTTE JAUFFRED, ANDREAS HOUGAARD LAUSTSEN, CARSTEN LEVISEN, STINE LOMBORG, BIRGITTE BECK PRISTED

Støtte:
DET KONGELIGE DANSKE VIDENSKABERNES SELSKAB

BIDRAGYDERE: KNUD ANDREAS JØNSSON, LISELOTTE JAUFFRED, ANDREAS BANDAK, STINE LOMBORG, BIRGITTE BECK PRISTED, THOMAS JUST SØRENSEN, NIELS MARTIN MØLLER, CASPER ANDERSEN, RASMUS BJØRK, ANDREAS HOUGAARD LAUSTSEN, KRISTIAN CEDERVALL LAUTA, CARSTEN LEVISEN, ANNE KATRINE DE HEMMER GUDME, BJØRN PANYELLA PEDERSEN, KAREN VALLGÅRDA, PETER REFSING ANDERSEN, HENRIK DIMKE, PETER DALSGAARD, KRISTINE NISS, NINA LOCK, LAURA VANG RASMUSSEN, SØREN ULSTRUP

INFO: Det Unge Akade­mi er en uafhængig plat­form for unge forskere inden for alle viden­sk­ab­s­grene og dermed en unik insti­tu­tion i dan­sk viden­skab. For­målet med Det Unge Akade­mi er at styrke grund­forskn­ing og den tværfaglige udvek­sling, bygge bro mellem viden­skab og sam­fund – og give nogle af lan­dets dygtig­ste unge forskere en stemme i offentligheden.

Scroll til toppen