Kære læsere

Vi har inviteret nogle af redak­tio­nens gode ven­ner til at sætte fokus på emn­er, som de ved noget om. De arbe­jder lige nu på sagen og vi glæder os til at se, hvad der kom­mer ud af samar­be­jdet. Indtil da kan I læse vores fokusserie Niet­zsches aftryk, der med seks artik­ler under­søger det aftryk, som Niet­zsche har sat på den mod­erne tænkn­ing.

Med et års forsinkelse får I hermed vores første nyheds­brev. Fre­mover sender vi det regelmæs­sigt, så I kan følge med i, hvad vi laver.

Gæsteredaktører

Vi har inviteret nogle af redak­tio­nens gode ven­ner til at sætte fokus på emn­er, som de ved noget om. De arbe­jder lige nu på sagen og vi glæder os til at se, hvad der kom­mer ud af samar­be­jdet. Indtil da kan I læse vores fokusserie Niet­zsches aftryk, der med seks artik­ler under­søger det aftryk, som Niet­zsche har sat på den mod­erne tænkn­ing.

Scroll til toppen