Objekthistorier

I Baggrunds serie Objekthistorier undersøger vi de uundseelige hverdagsobjekter, som er en del af de flestes hverdag. For hvilke begivenheder ligger bag opfindelsen af håndsæben, hvem havde brug for et rolodex for slet ikke at tale om noget så simpelt som en kop?

Vaccinen

OBJEKT: Vac­ci­nen har red­det mil­lion­er af liv. Den første vac­cine nogensinde var mod kokop­per, og his­to­rien bag vac­ci­nen beg­y­n­der med en engel­sk læges møde med en malkepige i 1770. Læs Mar­tin Kris­tensens fortælling om vac­ci­nen, der indgår i Bag­grunds Objekthistorier. 
LÆS MERE

Håndsæben

OBJEKT: “Sæbe har været brugt af men­nesker i flere tusinde år, men har ‒ snarere end som et mid­del til krop­slig ren­hold­else ‒ været anvendt til en lang række andre for­mål”. Læs Tanne Schloss­er Søn­dertofts fortælling om håndsæben. 
LÆS MERE

Koppen

OBJEKT: Kop­pen er, og har siden de første bydan­nelser været, et af de mest almin­delige objek­ter i men­nes­kets dagligdag. 
LÆS MERE

Bogstavet

OBJEKT: Bogstavet er en opfind­else. I for­mer og i lyde har bogstav­erne foran­dret sig i sam­spil med men­neskers kul­tur og tek­nol­o­giske udviklinger. Læs om de latinske bogstavers oprindelse og om his­to­riens foreløbige slut­punkt ved den dig­i­tale skrift. 
LÆS MERE
Container History Objects

Containeren

OBJEKT: Con­taineren er et af de vigtig­ste materielle objek­ter i den glob­ale økono­mi. I denne objek­this­to­rie udlæg­ger Nick­las Weis Damkjær, hvor­dan den rek­tan­gulære met­alk­a­sse er en form for nøgle til at forstå kap­i­tal­is­men i dag. 
LÆS MERE

Rolodexet

OBJEKT: Læs his­to­rien om rolodex­ets storhed og fald, om Rock­e­fellers leg­en­dariske netværk af over 200.000 kon­tak­ter og indek­sko­rtenes første anven­delse blandt 1800-tal­lets naturhistorikere. 
LÆS MERE
Drikkevandsfontænen - Thumbnail

Drikkevandsfontænen

OBJEKT: Rent drikke­vand er ingen selvfølge. I 1859 blev den første offentlige drikke­vands­fontæne i Lon­don ind­vi­et efter år med kol­er­aepi­demier, drikke­vandssatire og util­strække­lig fil­trering af Them­sens brune vand. 
LÆS MERE
Scroll til toppen