Ideen om den marmorhvide antik

I pop­ulærkul­turen optræder antikken ofte som en mar­morhvid glanspe­ri­ode, men den antikke ver­den var snarere kao­tisk — og fuld af farver.