Urgency: Om chronopolitik, tidsstyring og rummet for eftertanke

Hvis der er noget, som coro­n­a­pan­demien har vist os, så er det, at det at han­dle i tide er helt cen­tralt. Tids­fak­toren er kri­tisk, når det gælder om at undgå spred­ning af en smit­som virus, hvor­for den poli­tiske ageren føl­gelig også bliv­er et spørgsmål om at han­dle i tide.