Eksakte og ikke-sagte tal i Rusland: Pandemiens tal taler forskellige sprog

Under coro­n­a­pan­demien har offent­lighe­den ful­gt Johns Hop­kins-uni­ver­sitetets daglige opda­teringer af smit­te­tal ver­den over. “Tal­lene taler deres tydelige sprog,” siger poli­tik­erne og begrun­der nationale kris­tes­trate­gi­er med hen­vis­ning til videnskaben.