Konkurrencestatens skole er uden ånd og faglighed

Folkeskolen, der er en helt cen­tral insti­tu­tion i vores sam­fund, står i en bryd­ningstid, der på sigt vil betyde en afsked med det særeg­ne ved vores demokrati, kul­tur og historie.