Nationalstaten blev født sammen med det nationale museum

FOKUS: Efter Den Franske Rev­o­lu­tion blev stat­en frem for kon­gen grund­laget for nation­al­stat­en. Det borg­erligt dan­nende muse­um voksede frem sam­tidig og skulle skabe sam­men­hængskraften i de nye stater.