Alles Alexander: den Store personlighed i endnu større sammenhænge

Siden Alexan­der den Store døde i 323 f.Kr, har han optrådt som kul­turelt ikon i en myr­i­ade af forskel­lige sam­men­hænge; men hvor­dan går det til, at en his­torisk fig­ur som ham ender med at fig­urere på alt fra hus­gavle i en køben­havn­sk forstad til indgan­gen ved Thor­vald­sens toilet?