Aarhus Universitet

Vidensprocesser i humanistiske forskningsmiljøer

Viden­sprocess­er i human­is­tiske forskn­ingsmiljøer De sid­ste 15 år har et nyt­te­ori­en­teret og økonomisk viden­sk­ab­side­al hers­ket. Den human­is­tiske forskn­ing på uni­ver­siteterne har været offer for mist­il­lid og dårlige forhold. Ikke desto min­dre er ledighe­den blandt human­is­tiske kan­di­dater stort set halveret i de sen­este ti år, og videnssam­fun­det efter­spørg­er i sti­gende grad human­io­ras hjælp til at forstå …

Viden­sprocess­er i human­is­tiske forskn­ingsmiljøer Læs videre »