Jeg får en underlig fornemmelse af ikke at tilhøre den menneskelige race. En meget kort introduktion til Clarice Lispector

INTRODUKTION: I Brasilien er Clarice kendt og els­ket og læst af alle. I Europa læs­es hun af køns­forskere og andre med særlig inter­esse for mod­ernistisk, eksper­i­menterende lit­ter­atur. Elis­a­beth Fri­is intro­duc­er­er her til et over­set forfatterskab.