Hobbes i Athen: Var de gamle grækere før-moderne?

Et besøg i en athen­sk dom­stol vis­er, at grundtræk ved den mod­erne stat, som Thomas Hobbes har for­muleret den, kan gen­find­es i det klas­siske Athen. Ph.d‑studerende Emil Skaarup guider dig.