Woodrow Wilson og “det grimmeste af alle bedrag”

Efter første ver­den­skrig var USA og dets ide­al­is­tiske præsi­dent Woodrow Wil­son udset til at lede kam­p­en mod kolo­nial­isme. Det skete ikke.