Diskursive udskridninger

Diskurs­be­gre­bet forbindes ofte med magt. Her dan­ner diskursen ram­men for, hvad der kan siges og dermed menes om et givent emne — eller hele omver­de­nen. Mange mod­erne insti­tu­tion­er er grund­lagt i en skarp adskil­lelse af forskel­lige fagfel­ters diskurs­er og de kæm­per kon­stant om at overtage den almene sam­funds­diskurs. Men hvad nu, hvis ensidighed gør os …

Diskur­sive udskrid­ninger Læs videre »