Hvorfor vi skal have det fælles bad tilbage

Hvor­for vi skal have det fælles bad tilbage Jamie Mack­ay under­søger det fælles bads his­to­rie og svar­er på, hvor­for det fælles bad kan tjene en vigtig funk­tion i det mod­erne sam­fund. I det meste af vores arts his­to­rie og i de fleste dele af ver­den har bad­ning været noget, man gjorde i fæl­lesskab. I det …

Hvor­for vi skal have det fælles bad tilbage Læs videre »