Badet som katedral: en rejse gennem badets Europa

Arkitekt Jens Vium rejs­er gen­nem Europa for at finde en badekul­tur, der ikke kun han­dler om hygiejne og motion, men også om glæ­den ved at opholde sig i vand, og hvor­dan det ses i arkitekturen.