Thomas Piketty and David Graeber

Thomas Piketty og David Graeber: Hvordan kommer vi ud af gælden?

FOKUS: Det franske mag­a­sin Medi­a­part har organ­is­eret et møde mellem økonomen Thomas Piket­ty og antropolo­gen David Grae­ber. Her bringer vi en dan­sk oversættelse.