Opfindelser, der ikke siger ‘klonk’: Til forsvar for humanioras begreber

Én måde at tilgå den aktuelle debat om human­io­ras rel­e­vans er at stille skarpt på de mange begre­ber, human­is­ter har opfun­det og udviklet, og de konkrete bidrag, begre­berne har ydet til vores forståelse af verden.