Byen som monument over det 20. århundredes katastrofer

FOKUS: Byen spiller en central rolle hos Sebald, der i løbet af sit forfatterskab gør sig en række overvejelser over byen som historisk civilisationsform, som endnu vidner om det 20. århundredes katastrofer.