Byen som monument over det 20. århundredes katastrofer

FOKUS: Byen spiller en cen­tral rolle hos Sebald, der i løbet af sit for­fat­ter­skab gør sig en række overve­jelser over byen som his­torisk civil­i­sa­tions­form, som end­nu vid­ner om det 20. århun­dredes katastrofer.