Surferbyen — om modernitet og urban rekreation

FOKUS: Fra Køben­havn til Barcelona, fra Syd­ney til New York, fyldes byens offentlige rum i højere og højere grad af folk der løber, cyk­ler, ruller, spiller bold, danser, leg­er, dyrk­er fit­ness eller lignende.