Mellem Alting og Ingenting. Franz Kafkas roman Slottet som sonde for titulaturen i dag.

FOKUS: Vores arbe­jde er ikke kun, hvad vi gør. Det er i høj grad også, hvad vi kalder os selv: Pro­fes­sor, kap­ta­jn, sko­mager, land­måler. Tit­u­la­tur­er gør det nemt at definere sig for sig selv og for andre, men hvad sker der når embe­det ikke føl­ger med titlen? Lars Kiilerich Laust­sen under­søger tit­u­la­turens betyd­ning fra Kaf­ka til i dag.