Parcelhusdanmark og almindelighedens historie

MIKROHISTORIE: I 1950’erne blev kerne­fam­i­lien på egen par­cel det cen­trale omdrejn­ingspunkt for opbygnin­gen af et velfærdssam­fund baseret på effek­tivis­er­ing, pro­duk­tion og ikke mindst for­brug. Dette er fortællin­gen om en af disse fam­i­li­er — og sam­tidig hele Parcelhusdanmark.