Katastrofer i geometriske modeller – og vice versa

Epi­demien sendte en matem­atik­er væk fra uni­ver­sitetet og en tur på lan­det, hvor der blev mulighed for at arbe­jde uforstyrret med dif­fer­en­tial­ligninger. Året var 1665 og den unge mand var såmænd Isaac Newton.