Koppen

OBJEKT: Kop­pen er, og har siden de første bydan­nelser været, et af de mest almin­delige objek­ter i men­nes­kets dagligdag.