Majdags ufuldendte, sande, autentiske og vidunderlige historie

1. maj sam­les løn­mod­tagere ver­den over i kam­p­en for ordentlige arbe­jds­forhold og ret­færdig løn. Der­for bringer vi Peter Linebaughs artikel om Majdag.