Crazy in love. Om antikke forelskelser og deres efterliv

Anakre­on, Sap­pho og Pin­dar sat­te alle ord på den berusende forelskelse. Ras­mus Sevel­st­ed beskriv­er kærlighe­dens kår i antikken.