Communitas, fællesskabets oprindelse og skæbne

Rober­to Espos­i­to (født 1950) er en af de tonean­givende stem­mer i sam­tidig ital­ien­sk tænkning.