Det andet køn i Iliaden og Odysseen

Hvor­dan forhold­er to mytol­o­giske kvin­dekarak­ter­er sig til de sociale kon­struk­tion­er, der knyttes til kvin­dekøn­net i samti­den — når de tilmed ikke er hov­e­drollein­de­ha­vere? Cand.mag. Sheila Aake­son under­søger Andro­mache og Penelopes funk­tion som ‘det andet’ køn i den episke fortælling.