Martin Heidegger. Foto: Renaud Camus/Flickr

Stævnemøde i München

Den 18. novem­ber i år er det 60 år siden, at den tyske filosof Mar­tin Hei­deg­ger holdte sit aften­fore­drag “Spørgsmål om teknikken”, der blev overværet af intet min­dre end 3000 tilskuere, og igen skulle sætte teknikken (eller teknolo­gien) på den filosofiske og åndsv­i­den­sk­a­belige dagsorden.