Global idéhistorie

Hvordan koloniseres elefanter? – Elephant Bills idéhistorie

Hvor­dan kolonis­eres ele­fan­ter? – Ele­phant Bills idéhis­to­rie Når kolonisator­er mødte økosys­te­mer, der for dem var fremmede, oplevede de dem ved hjælp af kat­e­gori­er og idéer, de bar med sig hjem­me­fra. I et kapi­tel fra bogen Glob­al Idéhis­to­rie udforsker Dann Gro­tum Nielsen møderne mellem en britisk ele­fant­man­ag­er og de indiske ele­fan­ter Ma Oh og Ban­doola I …

Hvor­dan kolonis­eres ele­fan­ter? – Ele­phant Bills idéhis­to­rie Læs videre »

Global idéhistorie

Glob­al idéhis­to­rie “Glob­al idéhis­to­rie er studi­et af idéers geografiske troløshed; af de måder, hvor­på tek­ster, idéer, aktør­er og begre­ber cirkulerer på tværs af grænser, tros­ret­ninger, ocean­er og tid­sal­dre. Glob­al idéhis­to­rie er en af de aktuelt mest spæn­dende områder, hvor idéhis­to­rien udvikler nye spørgsmål og til­gange.” Sådan lyder åbnin­gen på Casper Ander­sen og Mikkel Tho­rups indledning …

Glob­al idéhis­to­rie Læs videre »

Scroll til toppen