Global idéhistorie

Glob­al idéhis­to­rie “Glob­al idéhis­to­rie er studi­et af idéers geografiske troløshed; af de måder, hvor­på tek­ster, idéer, aktør­er og begre­ber cirkulerer på tværs af grænser, tros­ret­ninger, ocean­er og tid­sal­dre. Glob­al idéhis­to­rie er en af de aktuelt mest spæn­dende områder, hvor idéhis­to­rien udvikler nye spørgsmål og til­gange.” Sådan lyder åbnin­gen på Casper Ander­sen og Mikkel Tho­rups indled­ning …

Glob­al idéhis­to­rie Læs videre »