Forfattere og folkemord

Hvad betyder et nationalsocialistiske forsøg på at skabe nordiske og europæiske kulturinstitutioner i sammenligning med nazismens forbrydelser?

Forfattere og folkemord Læs videre »