Herta Müllers arv — erfaringen af diktatur

For den der ønsker at forstå, hvor­dan det er at leve i et dik­tatur, er Her­ta Müller en uomgæn­gelig for­fat­ter. Hen­des liv og værk er et vid­nes­byrd om dik­taturets evne til at ned­bryde men­nes­ket. Her fortæller Karsten Sand Iversen om Müllers vold­somme livshis­to­rie og anerk­endte forfatterskab.