Gerri Kasparov vs. Deep Blue

Ånden og maskinen – Skakcomputere, stormestre og ny humanismekritik

Mask­i­nen pro­duc­eres som ensartet mytos i pop­ulærkul­turen, og den kædes almin­deligvis sam­men med karak­tertræk som mega­lo­mani, amoral og ambi­tion­er, der er så bele­jligt abstrak­te eller kom­plekse, at de lig­ger hin­sides grænserne for men­neske­lig erk­endelse. Som sæl­som instans er den amorf, forun­derligt angst­pro­vok­erende og i sti­gende grad virke­lig. Film- og lit­ter­aturhis­to­rien er fyldt med eksem­pler på, …

Ånden og mask­i­nen – Skak­com­put­ere, stormestre og ny human­is­mekri­tik Læs videre »