Container History Objects

Containeren

OBJEKT: Con­taineren er et af de vigtig­ste materielle objek­ter i den glob­ale økono­mi. I denne objek­this­to­rie udlæg­ger Nick­las Weis Damkjær, hvor­dan den rek­tan­gulære met­alk­a­sse er en form for nøgle til at forstå kap­i­tal­is­men i dag.