Et lands uafrystelige historie

Con­gos his­to­rie skal ikke fortælles fra et europæisk per­spek­tiv, men ses igen­nem kvin­derettigheds­forkæm­perens modi­ge, afmægtige øjne og fortælles af bør­nesol­datens forskruede stemme. Adjunkt ved Insti­tut for Kul­tur og Sam­fund ved Aarhus Uni­ver­sitet, Casper Ander­sen, har skrevet et anmeldelseses­say over David van Rey­broucks værk, Con­go: His­to­rien om Afrikas Hjerte, der fortæller den cen­tralafrikanske stats his­to­rie fra …

Et lands uafrys­telige his­to­rie Læs videre »