St. Croix

Danmark og det caribiske krav om reparationer og forsoning

FOKUS: Kravet om repa­ra­tioner han­dler ikke bare om at få de tidligere kolonimagter til at efter­give gæld, men også om at artikulere en selvbe­v­idst, caribisk identitet.