Voldens maskering — fra Grusomhedens fire stadier til moderne dyreværn

Dyrev­elfærd byg­ger på en idé om det gode liv, men kom­mer i prak­sis og ved lov til at legit­imere selvsamme forhold, som den er sat i ver­den for at bringe til en ende. Marie Leth-Espensen under­søger her den mod­erne, europæiske dyrev­elfærds opkomst.