Videnssamfundet og højrefløjens nye fremtrædelsesformer

I dag skriv­er Rikke Alberg Peters om, hvor­dan den yder­ste højre­fløj har erstat­tet for­tidens racis­tiske parol­er med iden­titet­spoli­tiske argu­menter for bevarelsen af den nationale og etniske egenart.