Voldens maskering – fra Grusomhedens fire stadier til moderne dyreværn

Dyrevelfærd bygger på en idé om det gode liv, men kommer i praksis og ved lov til at legitimere selvsamme forhold, som den er sat i verden for at bringe til en ende. Marie Leth-Espensen undersøger her den moderne, europæiske dyrevelfærds opkomst.

Voldens maskering – fra Grusomhedens fire stadier til moderne dyreværn Læs videre »